INCENSE BURNER

Tượng cây hương
Cổ vật thuộc thôn Tứ Kỳ, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Đây là tác phẩm điêu khắc đẹp, độc đáo của một khu lăng thuộc thời Lê - Trịnh cuối thế kỷ 17, bị hủy hoại, chỉ còn một hiện vật duy nhất trong quần thể kiến trúc. Cây hương có chiều cao 2m6, bố cục gồm ba phần: bục bệ, thân trụ, lư hương trên đỉnh trụ, tạc theo khối hình trụ bát giác, cao 1m8 chưa kể bệ. Lư hương đá tạc trên đầu trụ là đôi rồng chầu mặt trời chạm nổi cuốn quanh. Đề tài trang trí là rồng, hạc, thú, tản vân, hoa lá, hình kỷ hà… Tác phẩm làm "năm thứ 4 niên hiệu Cảnh Trị (1666), Lê Huyền Tông", thời Lê Trung Hưng. Cây hương hiện đang được trưng bày tại bảo tàng lịch sử quốc gia.

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

SHARE THIS PAGE!